اجزای تشکیل دهنده موم چیست؟

اجزای تشکیل دهنده موم چیست؟

موم یک ماده چربی است که توسط غدد مومی زنبورهای کارگر (13 تا 18 روز) در کلنی ترشح می‌شود. اجزای اصلی تقریبا به چهار دسته تقسیم می‌شوند :

استرها ، اسیدها ، الکل‌ها و هیدروکربن‌ها.

روش‌های تصفیه متفاوت است. بیایید نگاهی بیندازیم در اجزای موم :

اجزای تشکیل دهنده موم :

1) استرها :

Melilox استرها نماینده ترین اجزای موم هستن که عمدتا شامل :
Palmitate, melilox cerenate , melilox arachidic acid , mellibyl palmitate , laclacyl palmitate و pytogallic .
استرهای سلیلیول و غیره هستند که در میان آنها مهمترین acid ، موم زنبور عسل است (تقریبا 80%)، و ملنیول پالمیدات W جز و غیره. محتوای آن نیز Laceryl palmitate , mellyol cerate بسیار زیاد است.

2) اسیدها :

لفه بزرگ موم هستند (اسیدهای چرب آزاد Large5t اسیدها دومین م حود 10-10% ، اسیدهای چرب اشباع حدود 11-11% را تشکیل می‌دهند)، عمدتا اسید پالمیتیک (اسید هگزادکانوئیک)، اسید تار چوب (اسید تتراکوزانوئیک)، اسید نئوکریک (اسید پنتا کوزانوئیک)، اسید سریک (اسید هگزادکانوئیک)، اسید مونتانیک (اسید اکتادکانوئیک)، اسید ملیک (اسید تریاکونیک) و اسید پیروگلالیک و غیره که در این میان اسید موم مهمترین اسید در موم است. (حدو 15%).

اجزای تشکیل دهنده موم چیست؟

 

 

3) الکل‌ها :

بزرگ موم هستند، عمدتا شامل الکل Largest الکل‌ها سومین جزء پالمیتیل (هگزادکائول)، کوکر چوب (الکل تتراکوزیل)، الکل مومی (هگزادکائول) و بگر (الکل اکداگوزیل)، الکل ملیلوکسول (تریاکونتائول)، استرهای براسوسترول و غیره، ملیلومول (محتوای آن حود 10-25% است). یک هورمون گیاهی بی ضرر است و پریول میتوان خون پوست را تقویت کند، گردش خون، فعال سازی و ترمیم سلول‌های پوستی.

4) هیدرو کربن :

لفه بزرگ موم هستند (محتوای آن Largest هیدروکربن‌ها چهارمین م در حدود 10-16)، که هیدروکربن‌های اشباع با 15-13 زنجیره اتم کربن، بطور عمده پنتادکان (محتوای حدود 0.3)، 20 هپتا آلکان محتوای nonaques (محتوای حدود 0.3)، برجسته ترین است. تریاکنتان (محتوای حدود 8-9%) و غیره، و (حدود 1 تا 2%) هیدروکربن‌های غیر اشباع عمدتا شامل تریاکونتان‌ها هستند. (محتوای آن حدود 2.5% است)، زنبور عسل و غیره.
اصلی آن Main خلاصه : موم مخلوطی بسیار پیچیده است، جزء استرها هستند و استرها بیشترین مقدار پالمیتات ملیولی را دارند. علاوه بر این، موم نیز حاوی مقدار مشخصی ویتامین، کاروتنوئید و مواد معطر است و انواع مختلفی از مواد معدنی.

1. لیپیدها :

لیپیدها اجزای اصلی موم هستند و مقدار استر میتواند کیفیت موم را منعکس کند.

2. آلکان‌ها :

آلکان‌ها شاخص‌های اصلی اندازه گیری برای آزمایش اینکه آیا موم با پارافین مخلوط شده است یا خیر، هیچگونه فعالیت دارویی مشخصی ندارند.

3. اسید آلکانوئیک :

مقدار اسید الکانوئیک شاخص مهمی برای ارزیابی اینکه آیا موم با استانداردهای ملی مطابقت دارد یا خیر.

4. آلکانول‌ها :

ماده اصلی سازنده دارویی موم، آلکانول‌های کل است که توسط تریاکونتانول نشان داده می‌شود. محصول آن کپسول موم بررسی شده است. موم یک پودر مومی سفید یا تقریبا سفید است که با صابون سازی، جدا سازی و استخراج موم به دست می‌آید. این مخلوطی از آلکانول‌های طبیعی بالاتر است. اجزای اصلی موم برای کاهش چربی خون تریاکونتانول و اوکتاکوزانول هستند.

مواد فعال اصلی و اثرات فیزیولوژیکی

1- اکتاکوزانول :

استقامت و قدرت بدنر را افزایش دهید، (1) حساسیت پاسخ را بهبود ببخشید.
اکتاکوزانول به ویژه در افزایش عملکرد حرکتی بدن بسیار برجسته است. آزمایشات حیوانی نشان میدهد که اوکتاکوزانول میتوان بطور قابل توجهی زمان در عضلات ATP شنای موش‌ها را افزایش دهد، ثابت موش را افزایش می‌دهد. آزمایشات انسانی تأیید کرده است که ورزشکارانی که از اوکتاکوزانول استفاده می‌کنند مدت ورزش و Effectively کنند می‌توانند بطوری تحمل ورزش را افزایش داده و فشار خون و ضربان قلب را پس از ورزش کاهش دهند و همچنین در اثر هیپوکسی در ارتفاع کاهش خاصی داشته باشند. آزمایش‌های بدن انسان دانشمندان آمریکایی تأیید کرده است که پس از مصرف اوکتاکوزانول، بطور واضح توانایی واکنش بدن انسان بهبود یافته و زمان واکنش کوتاه می‌شود.

2- متابولیسم چربی را تقویت کنید :

بر متابولیسم لیپید octacosanol در مطالعه اثر در موش‌های صحرایی با رژیم غذایی پر چرب، کلسترول کل و میزان کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم بطور قابل octacosanol موش‌های صحرایی در گروه توجهی کاهش یافت و آنها به دوز وابسته بودند. کلسترول لیپوپروتئین بدون چگالی بدون تغییر باقی ماند و وزن بافت چربی اطراف کلیه بطور قابل توجهی کاهش یافت، در حالی که تعداد سلول‌ها کاهش پیدا نکرد نشان می‌دهد که اوکتاکوزانول ممکن است از تجمع چربی‌ها در این بافت جلوگیری کند. این هیچ تاثیری بر میزان چربی موجود در بافت اپیدیدیم و کبد.
همچنین میتواند محتوای octacosanol مکمل گلیسرول تری گلیسرید را در پلاسما کاهش داده و محتوای اسیدهای چرب را افزایش دهد. علت ممکن است این باش که فعالیت فسفوهیدرولازهپارین مهار می‌شود. این آزمایش همچنین نشان داد که فعالیت لیپوپروتئین لیپاز در بافت چربی اطراف کلیه افزایش یافته و میزان اکسیداسیون اسیدهای چرب در عضله افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد رژیم غذایی پر چرب بر متابولیسم لیپید موش‌ها octacosanol همراه با تاثیر می‌گذارد.

3- سایر عملکردهای فیزیولوژیکی :

اکتاکوزانول یک پروموتر تشکیل کلسیتونین است که میتوان برای درمان نفروپاتی هیپرکلسمی استفاده شود. این یک اثر محافظتی خاص بر روی سلول‌های کبدی دارد؛ دارای یک اثر هم افزایی با آسپرین است و در تولید پروستاگلاندین و کوآگلین شرکت میکند. متابولیسم؛ همچنین دارای یک خاصیت خاص است، اثر مهاری بر زخم معده بدن؛ مواد آرایشی حاوی میتوانند گردش خون را تقویت کرده octacosanol و سلول‌های پوست را فعال کرده، ضد التهاب و از بروز بیماری‌های پوستی (مانند پای ورزشکار، اگزما، گرفتگی عضلات، آکنه و غیره) جلوگیری کنند. نتایج تجربی در octacosanol موش صحرایی نشان می‌دهد که میتواند بطور مؤثری از عملکرد میتوکندری قلب را در عضله قلب افزایش ATP محفظت کند. این میتواند رشد حیوانات را افزایش داده و ترشح انواع هورمون‌ها را افزایش دهد. این میتواند جنس حیوان و انسان را تحریک کند.

4- تریاکونتانول :

تریاکونتانول نیز یکی از اجزای مهم موم است. این یک الکل چرب اشباع شده یا زنجیره بلند و متشکل از 30 Triacontanol-1 اتم کربن است. نام شیمیایی آن triacontanol است که به آن n-triacontanol گفته می‌شود. همچنین به عنوان ملیسائول TRIA CH3 (CH2) 28 CH20H شناخته می‌شود فرمول است. در طبیعت، الکان‌های چرب بالاتر مانند تریاکونتانول و اوکتاکوزانول اغلب با اسیدهای چرب بالاتر ترکیب می‌شوند و استرها را تشکیل می‌دهند و در موم‌های مختلف وجود دارند. اگرچه اشکال آزاد نیز وجود دارد اما بسیار کوچک تر هستند. محتوای موم و موم سبوس برنج میتواند تا 25-25% باشد، بنابراین موم و موم سبوس برنج اغلب به عنوان مواد اولیه استفاده می‌شود و مورد اول بیشترین استفاده را دارد.
در حال حاضر، تریاکونتانول به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه یا طیف گسترده‌ای غیر رسمی، غیر آلاینده، کم هزینه و با راندمان بالا استفاده می‌شود و همچنین یک آفت کش ” سبز ” است. مطالعات تجربی نشان داده است که انواع عملکردهای تنظیم کننده فیزیولوژیکی را شامل می‌شود از جمله تقویت جوانه زنی بذر، افزایش سرعت جوانه زنی و پتانسل جوانه زنی، تقویت تقسیم و کشیدگی سلول‌های گیاهی، رشد ریشه‌ها، ساقه‌ها و برگ‌ها، ترویج جوانه زنی و تمایز، افزایش تعداد گل دهی، افزایش سرعت استقرار بذر و وزن هزار دانه، رش زودرس محصولات و بهبود کیفیت.

رسانه های همکار
استفاده از مطالب زنبورشاپ برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام زنبورشاپ و لینک به منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت به فروشگاه زنبورشاپ تعلق دارد.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.